17 stycznia 2019

Jak co roku spotkanie zorganizowała rzeszowska Caritas, aby właściwie przygotować się do obchodów w diecezji.

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. To słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości. Fragment Ewangelii według św. Mateusza to hasło tegorocznych obchodów Światowego Dnia Chorego.  

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył na obchody tego dnia przypadające 11 lutego wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes.

 XXVII Światowy Dzień Chorego będzie obchodzony w Kalkucie w Indiach. 

 

Agnieszka Radochońska-Kloc