8 czerwca 2021

Fot. KAS

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej przechwycili nielegalne środki ochrony roślin. Chemikalia niewiadomego pochodzenia próbowali przemycić kierowcy autokaru przez przejście graniczne w Medyce.

Funkcjonariusze KAS z Oddziału Celnego w Medyce kontrolowali autokar jadący z Ukrainy do Szczecina. Podczas rewizji pojazdu wykryli skrytki m.in. w podłodze i zbiorniku paliwa.  Znajdowało się w nich prawie 230 opakowań środków ochrony roślin o łącznej wadze 50 kg oraz 29 litrów. Towar wart ponad 29 tys. złotych nie został zgłoszony do kontroli. Kierowcy nie posiadali także odpowiednich dokumentów, które wymagane są przy przewozie przez granicę środków ochrony roślin – poinformowała Edyta Chabowska, rzecznik Izby Adminsitracji Skarobowej w Rzeszowie.

Okazało się, że to nie jedyny towar, przewożony niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas kontroli funkcjonariusze wykryli także 4 tys. sztuk papierosów oraz nadwyżkę oleju napędowego w ilości ponad 430 litrów. KAS wszczęła przeciwko kierowcom postępowanie karne skarbowe i zwróciła się do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemców do powrotu do kraju.

KAS przypomina, że na przewóz przez granicę środków ochrony roślin  niezbędne jest zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa. Wprowadzenie do obrotu nierejestrowanych i niedopuszczonych środków ochrony roślin może spowodować poważne zagrożenie dla środowiska. Są to preparaty o nieznanym składzie i działaniu. Stosowanie takich środków to ryzyko obniżonej skuteczności zabiegu, gorszej jakości plonu, zniszczenia plantacji a także skażenia środowiska. Oryginalne środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu,  można kupić wyłącznie w sklepach i hurtowniach wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Opakowanie produktu musi posiadać trwale przytwierdzoną etykietę w języku polskim.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska