10 lutego 2020

150 haseł znalazło się w słowniku pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym. Jest on skierowany przede wszystkim do osób niedosłyszących i głuchych.

Katarzyna Hul, dyrektor Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych powiedziała w Radiu Via, że każde nowe słownictwo jest odpowiedzią na potrzeby głuchych. Choć proces uczenia się nowego słownictwa jest długi.

Pierwszy słownik polskiego języka miganego Józefa Hendzla z 2000 r. zawierał 2800 słów. W kolejnych latach powstawały dodatkowe poradniki kierowane do głuchych i niedosłyszących oraz konkretnych grup zawodowych. Z inicjatywy Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych powstał podręcznik medyczny, turystyczny, dla policjantów, pomocy społecznej i administracji. W planach jest kolejny, kierowany do nauczycieli.

Szacuje się, że prawie 800 tysięcy osób w Polsce ma uszkodzony słuch, głuchych jest 100-200 tysięcy, w skali kraju wszystkich osób z niedosłuchem jest około 3 miliony.

Całość rozmowy tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska