29 stycznia 2021

Władze gminy Boguchwała przedstawiły wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w styczniu. Mieszkańcy sołectw chcą zachowania obecnego stanu i nie chcą włączenia ich miejscowości w granice miasta Boguchwała.

W konsultacjach oddano 4082 głosy ważne. Biorąc pod uwagę wynik ogólny – 74 proc. mieszkańców gminy opowiedziało się za przyłączeniem sołectw Kielanówka i Racławówka do miasta Boguchwała, 25 proc było przeciwnych. Jednak wyniki szczegółowe konsultacji wskazały, że 62% mieszkańców Kielanówki i Racławówki jest przeciw przyłączeniu do Boguchwały, a 36% jest za tym pomysłem (2% wstrzymało się od głosu). Władze gminy przeprowadziły podczas konsultacji rozmowy i spotkania z mieszkańcami, podczas których mieszkańcy wskazywali, że chcą zachowania obecnego stanu. Wobec tych wyników konsultacji władze gminy zdecydowały się nie podejmować kolejnych kroków w celu przyłączenia tych miejscowości do miasta Boguchwała, co podkreślono w podjętym stanowisku przedstawionym na czwartkowej Sesji Rady Miejskiej. Kielanówka i Racławówka pozsadzaną sołectwami gminy Boguchwała.

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska