29 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie – Jednostki Organizacyjnej Powiatu Rzeszowskiego.

Szkołą, w której można uzyskać wykształcenie zawodowe, nabyć kompetencje i uzyskać określone kwalifikacje, jest Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Szkoła dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną oraz profesjonalną kadrą nauczycielską zapewnia przyjazną atmosferę, oferując uczniom bogatą ofertę edukacyjną uwzględniającą innowacyjność w procesie nauczania, a także rozwój zainteresowań i zdolności poprzez zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe. 

Więcej na temat szkoły, jej historii i oferty edukacyjnej, dowiecie się Państwo z audycji promocyjnej Powiatu Rzeszowskiego:

 

Piotr Mazurkiewicz