2 kwietnia 2019

Kobiety, które urodziły się w 1953 roku i przeszły kilka lat temu, przed 1. stycznia 2013 roku, na wcześniejszą emeryturę oraz nabyły prawo do świadczenia w powszechnym wieku emerytalnym mogą raz jeszcze przeliczyć swoje świadczenie.

To wynik wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że w wyniku zmieniających się przepisów emerytury zostały pomniejszone, co jest niezgodne z Konstytucją – mówi Maria Gładysz, ekspert z rzeszowskiego oddziału ZUS:

Trudno oszacować o jakiej różnicy finansowej w kwestii wypłat emerytury mówimy – dodaje Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy rzeszowskiego ZUS-u:

Wszelkie informacje dostępne są u doradcy emerytalnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Agnieszka Radochońska-Kloc