14 grudnia 2019

Prace mana oglądać w siedzibie ośrodka, ale także na stronie internetowej.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnem odbył się finał Jubileuszowej XX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej Twórczości Plastycznej „Kolędnicy-Wędrownicy”.

Celem konkursu jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych z kulturą narodową i obrzędowością regionalną oraz pobudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci. Na konkurs wpłynęło ponad 1000 prac w rożnych formach. Jury wybrało 50 laureatów.

Prace były przeróżne, wykonane w różnych technikach i co najważniejsze- wykonane własnoręcznie – mówi Ireneusz Śpiewla, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnem

 

Iwona Kosztyła