11 stycznia 2019

13 stycznia w Zespole Szkół w Pawłosiowie odbędzie się 20. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych „Kolędy i pastorałki”.

W przeglądzie udział wezmą grupy śpiewacze z powiatu: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. Przegląd poprzedzi Msza św. o godzinie 12:00 w kościele pw. św. św. Piotra i Pawła w Pawłosiowie.

– Celem przeglądu jest ukazanie pięknych tradycji kolędniczych sięgających do dawnych regionalnych tekstów kolęd, pastorałek i kantyczek, jak również prezentacja kolęd świeckich – informuje Agata Hemon z Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 19 grup. Przegląd ma charakter konkursu. Usłyszymy  wiele dawnych, nie tylko tych śpiewanych na co dzień kolęd. 

Organizatorami przeglądu są: Centrum Kulturalne w Przemyślu, Wójt Gminy Pawłosiów, Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie” z Pawłosiowa, Parafia Rzymskokatolicka w Pawłosiowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

Małgorzata Lewicka-Kyc