27 maja 2021

Jeszcze w tym roku, na drogach wojewódzkich w Bieszczadach powstaną trzy kolejne mosty. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Nadleśnictwami, na terenie których znajdują się te obiekt

 Jedną z inwestycji, na której realizację podpisano umowę jest modernizacja mostu przez rzekę San w miejscowości Huzele, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 893 Lesko – Cisna. Wicemarszałek Piotr Pilch, który z ramienia samorządu województwa podpisywał umowy na realizację inwestycji mostowych mówił, jak ważne są to projekty.

Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, powiedział, że mosty wymagają renowacji, ponieważ na tych drogach odbywa się wysokotonażowy transport.

Wartość robót to ponad 3 mln 675 tys. zł, z czego dofinansowanie z Lasów Państwowych, z Nadleśnictwa Lesko wyniesie 100 tys. złotych. Termin realizacji zadnia to październik 2021 roku.

 

Agnieszka Bojda