16 czerwca 2021

Na terenie województwa podkarpackiego działa docelowy model pozaszpitalnego systemu PRM, złożony wyłącznie z samodzielnych stacji pogotowia ratunkowego. Mamy jedną dyspozytornię medyczną i jeden rejon operacyjny, obejmujący obszar całego regionu. 

Mając na uwadze konieczność ciągłej poprawy zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców województwa podkarpackiego, co roku udzielane jest wsparcie z budżetu państwa, mówi wojewoda, Ewa Leniart.

 

Karetki będą miały napęd na cztery koła, co ułatwi dotarcie do potrzebujących osób z terenów podgórskich. Z takich karetek korzysta także Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. GOPR mówi Jakub Dzik, z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

Równie ważne jest wyposażenie ambulansów oraz zapewnienie cyfrowej łączności radiowej. Na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego w specjalistyczny sprzęt medyczny, przekazano ponad 2 mln zł.

Agnieszka Bojda