4 grudnia 2021

Zakończyły się prace związane z wykonaniem dojazdów do mostu na rzece Jasiołce, łączącego ulicę Żniwną i Towarową.

Prace przy tej inwestycji przebiegają zgodnie z harmonogramem. W najbliższych dniach zostanie wykonana nawierzchnia ścieralna i utwardzone pobocza. Do zakończenia inwestycji niezbędne będzie wykonanie barieroporęczy i barier energochłonnych na moście i na nasypach dojazdowych.

Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi prace związane z poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego na powiatowym odcinku ulicy Żniwnej.

Całość inwestycji zostanie przekazana do użytkowania, po zakończeniu procedur odbiorowych, jeszcze w tym roku.

Piotr Mazurkiewicz