13 września 2019

Ponad 16 ml zł przeznaczono w drugim naborze na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Kwota dopłaty będzie wynosić nie więcej niż 1 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, przy wkładzie własnym organizatora w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny usługi, mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. 

Jak mówił dyrektor Wydziału Infrastruktury Krzysztof Sopel, środki na dofinansowanie przewozów autobusowych są środkami, które należy wykorzystać do końca bieżącego roku. W listopadzie zostanie ogłoszony następny nabór. 

W ramach pierwszego naboru na dofinansowanie przewozów autobusowych uruchomionych zostało 207 nowych linii autobusowych na terenie Podkarpacia. Wartość wniosków złożonych w pierwszym naborze na Podkarpaciu jest najwyższa w kraju.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać do 11 października 2019 r. w sekretariacie Wydziału Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub przesłać na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Agnieszka Bojda