16 lipca 2019

Zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego zawieszona została działalność Banku Spółdzielczego w Grębowie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął działania mające na celu zabezpieczenie wypłat dla świadczeniobiorców oraz wstrzymał dystrybucję świadczeń.

Wszyscy klienci  proszeni są  o kontakt z najbliższą placówką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem wskazania sposobu realizacji wypłaty świadczeń / wskazania nowego rachunku na który przekazywane będą świadczenia.

 Sale Obsługi Klientów w ZUS są czynne:- w poniedziałki w godz. 8-18- od wtorku do piątku w godz. 8-15.

Agnieszka Radochońska-Kloc