4 listopada 2020

300 koncentratorów tlenu będzie do dyspozycji pacjentów z terenu Podkarpacia, którzy zmagają się w domu z COVID-19.

Urządzenia pomogą zaopatrzyć w tlen osoby przebywające w domach i cierpiące wskutek zakażenia Covid-19, na niedobór tlenu – tłumaczyła podczas zwołanej konferencji, Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Koncentratory, które już są dostępne, będą wypożyczane na podstawie skierowania, wydanego przez lekarza POZ. Rodzina pacjenta będzie je odbierać w placówkach Caritas, które są zlokalizowane na terenie całego województwa. Wypożyczenie, będzie możliwe na okres wpisany w skierowaniu od lekarza rodzinnego, ale w razie potrzeby, będzie mogło być przedłużone.

Ewa Leniart poinformowała również o staraniach na pozyskanie pulsyksometrów, elektronicznych urządzeń do pomiaru saturacji krwi. Dzięki nim, będzie możliwe bieżące, nawet zdalne, monitorowanie stanu pacjenta, przebywającego w domu.

Piotr Mazurkiewicz