18 stycznia 2019

W związku z ogłoszoną żałobą narodową koncert kolęd w Katedrze Rzeszowskiej został przesunięty na niedzielę 20 stycznia na godz. 16:00.

W koncercie wystąpią: Katedralny Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Resovienses pod dyrekcją Marcina Florczaka, Jacek Ścibor – tenor, Marcin Kasprzyk – fortepian.

W programie kolędy, pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe polskie i zagraniczne, m.in.: „Lulajże, Jezuniu” w aranżacji Dominika Lasoty, „Mizerna, cicha” w opracowaniu Marka Pawełka, „Wśród nocnej ciszy” w opracowaniu Witolda Lutosławskiego.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska