10 września 2018

W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z Podkarpacia.

Tematyka spotkania dotyczyła polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019. W konferencji wzięło udział blisko 150 osób.

– Celem Konferencji było upowszechnienie informacji o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty oraz wsparcie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych we wdrażaniu zadań związanych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym – wyjaśnia Izabela Pyra, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

W programie znalazł się wykład Artura Lipińskiego, sędziego Sądu Okręgowego w Krośnie poświęcony odpowiedzialności prawnej dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców za czyny karalne i niedozwolone popełniane przez nieletnich.

Kolejny temat poświęcony był ofercie edukacyjnej PCEN. Przedstawiono również zadania dyrektora dotyczące oceniania nauczycieli wynikające ze zmian w prawie oświatowym.

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

Małgorzata Lewicka-Kyc