7 września 2021

W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się Wojewódzka Konferencja „Potrzebni Rodzice w Pieczy Zastępczej”

Konferencja została zorganizowana po to, aby promować rodzicielstwo zastępcze mówi, ponieważ brakuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzica zastępczego mówi,, Jerzy Jęczmienionka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, współorganizatora konferencji.

 

Aby zostać rodziną zastępczą trzeba spełniać określone warunki, mówi Katarzyna Jastrząb, z Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci z Krosna.

 

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno małżonkowie, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim.

Agnieszka Bojda