23 października 2019

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie, ogłasza konkurs o swoim patronie – św. Janie Pawle II z okazji 100 rocznicy urodzin papieża.

Celem konkursu jest przybliżenie młodym ludziom postaci Jana Pawła II, mówił na antenie Radia Via duszpasterz wojewódzki OHP ksiądz Czesław Matuła.

Konkurs ten pokazuje młodzieży jak ogromny wpływ miał Jan Paweł II na wszystkie pokolenia, mówił na antenie Radia Via komendant wojewódzki OHP Jerzy Cypryś. 

Konkurs adresowany jest do uczestników OHP w województwie podkarpackim. Podzielony jest na 3 kategorie : konkurs wiedzy, konkurs plastyczny oraz fotograficzny. Motto konkursu: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

Konkurs pod patronatem ks. bp. Stanisława Jamrozka. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Radio Via.

Kalendarium konkursu:

Do 10 stycznia 2020 r przyjmowane będą zgłoszenia chętnych do konkursu wiedzy oraz odpowiedzialnych za przeprowadzenie testu wiedzy w danym ośrodku – na adres mail: cz.matula@gmail.com .

1 kwietnia 2020 – przesłanie mailem testu wiedzy do zgłoszonych jednostek. Wydruk arkuszy testów w ośrodku OHP.

2 kwietnia 2020 – konkurs wiedzy w jednostkach OHP.

Do 7 kwietnia 2020 – przesyłanie testów z konkursu wiedzy, prac plastycznych i fotograficznych do KW OHP w Rzeszowie.

12 maja 2020 – rozstrzygnięcie konkursu przez komisję konkursową w KW OHP.

18 maja 2020 – uroczystość finałowa, ogłoszenie laureatów, wręczenie nagród w katedrze w Rzeszowie.

Miejsce przesyłania prac:

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy 35-074 Rzeszów, Al. Piłsudskiego 31 . Z dopiskiem „Konkurs papieski”.

Agnieszka Bojda