2 czerwca 2022

Nagroda Grand Prix -Jan Walus

12-letni Jan Walus został zdobywcą Nagrody Grand Prix Konkursu Plastycznego „Pan Ignacy znany i nieznany”, który został zrealizowany przez Rzeszowski Dom Kultury w ramach obchodów Roku Łukasiewicza w Rzeszowie. W piątek uroczysty wernisaż prac.

Ignacy Łukasiewicz – wynalazca lampy naftowej i pionier europejskiego przemysłu naftowego urodził się dokładnie 200 lat temu. Rok 2022 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej został ogłoszony rokiem Łukasiewicza. Z tej okazji Rzeszowski Dom Kultury zaprosił najmłodszych mieszkańców miasta do udziału w Konkursie Plastycznym „Pan Ignacy znany i nieznany”, który adresowany był do dzieci i młodzieży kształcących się na terenie Rzeszowa.

Konkurs został przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola (5-6 lat), klasa I-III (7-10 lat), klasa IV-VI (11-13 lat) oraz klasa VII-VIII (14-15 lat). Oceny 236 zgłoszonych prac konkursowych dokonała dwójka artystów – Dorota Zielińska oraz Iwona Międlar. Jury, które brało pod uwagę samodzielność, kreatywność, walory artystyczne i zgodność z tematem przyznało Nagrodę Grand Prix 12-letniemu Janowi Walusowi.

Rzeszowski Dom Kultury zaprasza na wystawę pokonkursową, której wernisaż odbędzie się w piątek 3 czerwca o godzinie 17:00 w Rzeszowskim Domu Kultury filia Słocina przy ul. Paderewskiego 154. Prace młodych artystów z Rzeszowa będzie można oglądać i podziwiać do dnia 15 czerwca 2022 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-18:00.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska