24 lutego 2021

Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Sędziszowie Małopolskim zapraszają do udziału w VI edycji – zdalnej - Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy „ZAWSZE WIERNI” dla uczniów szkół podstawowych (kl. 7-8), ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs recytatorski stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życia zgodnego z najwyższymi wartościami i umiłowania Ojczyzny, mówi Elżbieta Orzech, koordynator konkursu. 

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych szkoły przesyłają kompletne zgłoszenia czyli plik video w formacie MP4 z nagraną recytacją, wypełnioną czytelnie i kompletnie Kartę zgłoszenia, organizatorowi eliminacji powiatowych w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2021 r.

Agnieszka Bojda