22 lutego 2021

Muzeum Regionalne w Jaśle zaprasza wszystkich twórców ludowych i rękodzielników regionu jasielskiego do wzięcia udziału w III Konkursie Wielkanocnym.

W tym roku oceniane będą pisanki w dwóch kategoriach: pisanki tradycyjne oraz współczesne. Mówi Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.

Prace konkursowe można składać do dnia 26 marca w każdy dzień roboczy, od godz. 7:00 do godz. 15:00 w tymczasowej siedzibie Muzeum Regionalnego w Jaśle, przy ulicy Wincentego Pola 41, lub w siedzibie Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Jaśle przy ul. Sokoła 8, od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00, w soboty od 10:00 – 15:00 oraz w niedziele od 11:00 – 15:00. W Centrum, prace przyjmowane będą od dnia 1 marca. Rozstrzygnięcie planowane jest na 29 marca.

Piotr Mazurkiewicz