9 listopada 2018

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie realizuje projekt pod nazwą „Konserwacja zespołu rzeźb sakralnych”.

Celem przedsięwzięcia są prace konserwatorsko – restauratorskie przy XVII –XVIII wiecznych dziełach snycerki, które ze względu na zły stan zachowania były przechowywane w muzealnym magazynie. Dzięki zabiegom konserwatorskim 11 rzeźb odzyska dawny blask i będzie mogło być eksponowane na wystawie stałej.

-Rzeźby te pochodzą z kościołów i kapliczek. Podczas remontów uznano, że nie będą korespondowały z neogotyckimi elementami wnętrz i oddano je do Muzeum. Mamy nadzieję, że ze względu na wartość artystyczną i historyczną staną się one przedmiotem badań naukowych nad rzeźbą lwowskiego rokoka – informuje Michał Rut z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Wykonawcą konserwacji jest pracownia konserwatorska Łucji Brzozowskiej z Polańczyka.

– Obok działań mających na celu przywrócenie świetności 11 obiektom, planuje się przeprowadzenie ich dokumentacji w technice 3D i udostępnienie jej na muzealnych stronach oraz wykonanie badań stratygrafii warstw malarskich dwóch rzeźb XVII wiecznych św. Stanisława i św. Wojciecha – dodaje Łucja Brzozowska.

Realizacja projektu odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W grudniu rzeźby zostaną pokazane na wystawie czasowej a od stycznia 2019 roku trafią na wystawę stałą.

Małgorzata Lewicka-Kyc