4 lutego 2019

Do 8 lutego będą trwały konsultacje z mieszkańcami Rzeszowa w sprawie zmiany granic miasta.

Mieszkańcy mają wyrazić swoją opinię w sprawie włączenia do miasta części obszaru sołectwa Racławówka, zwanej umownie przez mieszkańców „Racławówka Doły” z Gminy Boguchwała, sołectwa Pogwizdów Nowy z Gminy Głogów Małopolski, Malawy z Gminy Krasne, Zaczernia i Nowej Wsi z Gminy Trzebownisko oraz części sołectwa Trzebownisko.

Wynik konsultacji zostanie dołączony do wniosku o zmianę granic, który zostanie złożony u wojewody do końca marca. Decyzję o zmianie granic podejmie Rada Ministrów do końca lipca.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska