8 stycznia 2020

Podkarpackie, to obok lubelskiego, łódzkiego, pomorskiego i śląskiego, województwo w którym 13 stycznia rozpoczną się ferie zimowe. Tradycyjnie, przed ich rozpoczęciem , służby pod kierownictwem wojewody kontrolują organizatorów wypoczynku, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom.

Spośród przeszło 250 tysięcy dzieci w wieku szkolnym, zamieszkujących województwo podkarpackie, ponad 11 tysięcy, już od najbliższego poniedziałku będzie korzystać z różnych form wypoczynku. Na 7 stycznia, zatwierdzonych zostało 291 różnych form wypoczynku – mówi Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty.

Miejsca zimowisk kontroluje m.in. Straż Pożarna. Wszystkie dotychczas skontrolowane miejsca odpoczynku są bezpieczne stwierdził  nadbryg. Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP.

Policja, główny nacisk postawi na kontrolę sprawności pojazdów. Stały punkt kontroli pojazdów będzie uruchomiony przed halą na Podpromiu. Kontrole będą odbywały się wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego pomiędzy 6.00 a 9.00 rano – mówi insp. Zbigniew Sowa Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Każdy rodzic może sprawdzić czy dana forma wypoczynku jest bezpieczna – a tylko za taką można uznać wypoczynek zarejestrowany na stronie ministerialnej wypoczynek.men.gov.pl Oznacza to że organizator dopełnił wszystkich obowiązków dotyczących odpowiedniej bazy noclegowej, liczby opiekunów, wyżywienia czy programu zajęć.

Piotr Mazurkiewicz