3 stycznia 2020

Na Podkarpaciu nie ma zagrożenia ptasią grypą – uspokaja Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Wirusa ptasiej grypy potwierdzono na Lubelszczyźnie. Wyznaczone zostały już strefy zagrożone i ograniczony transport drobiu w tym regionie.

W związku z pojawieniem się ptasiej grypy, w zakładach drobiarskich w całej Polsce, także na Podkarpaciu, prowadzone są kontrole. W województwie podkarpackim działa 246 ferm drobiu. W regionie nie ma zagrożenia w związku z grypą ptaków – powiedział nam Janusz Ciołek, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Za roznoszenie wirusa odpowiada dzikie ptactwo. Dlatego dla hodowców drobiu wydano zalecenia. To m.in. zabezpieczenie budynków przed dostępem dzikich zwierząt, zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa i nie pojenie ptactwa na zewnątrz budynków gospodarskich.

Podkarpacki Inspektor Weterynarii zapewnił, że nie istnieje zagrożenie zakażenia się ludzi grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska