3 grudnia 2020

Powiatowy Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie od 15 marca br decyzją wojewody podkarpackiego został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do przyjmowania i hospitalizowania osób w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Szpital ten jest jedną z 20 w Polsce tego typu placówką służby zdrowia dedykowaną przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa. O bieżącej sytuacji w łańcuckim szpitalu z profesorem Andrzejem Cieślą – lekarzem chorób zakaźnych, kierownikiem Projektu Badawczo- Rozwojowego w Centrum Medycznym w Łańcucie, rozmawiała Agnieszka Bojda.

 

Obecnie w Centrum Medycznym w Łańcucie leczonych jest około 80 osób.

Agnieszka Bojda