28 lutego 2022

W celu usprawnienia transportu uchodźców z Ukrainy, na podkarpackim odcinku autostrady A4 utworzony został korytarz humanitarny.

Aby nie tworzyć zatorów na odcinku autostrady przed samym przejściem granicznym w Korczowej, w kierunku przejścia przepuszczane będą jedynie pojazdy mieszkańców terenów przygranicznych oraz osób chcących przekroczyć granicę z Ukrainą. Wszyscy pozostali będą kierowani na parking buforowy zlokalizowany w obrębie węzła autostradowego Przemyśl. Parking przeznaczony jest dla osób oczekujących na przyjęcie lub transport uchodźców.

Uchodźcy, którzy pieszo przekroczą granicę w Korczowej, autokarami będą dowożeni na parking w obrębie węzła Przemyśl, skąd odbierani będą przez osoby na nie oczekujące.

Na węźle autostradowym Przemyśl zlokalizowane będą posterunki Policji. Funkcjonariusze udzielać będą niezbędnych informacji oraz kierować ruchem.

Na autostradzie A4 ustawione jest oznakowanie informujące o zmianach w organizacji ruchu. Dodatkowo na tablicy zmiennej treści w obrębie MOP Kaszyce wyświetlane są informacje o utrudnieniach na węźle Przemyśl.

Inf.prasowa

Małgorzata Oczoś-Błądzińska