11 stycznia 2022

fot.pixabay

Ponad pół tysiąca dzieci z Rzeszowa korzystało w ubiegłym roku z bonu żłobkowego, który był wprowadzony decyzją prezydenta Konrada Fijołka. Kto chce nadal korzystać ze wsparcia musi po raz kolejny złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia.

Rzeszowski Bon Żłobkowy ma na celu częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. W sumie w 2021 roku z Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego regularnie korzystało 530 dzieci. Aby przedłużyć możliwość korzystania z bonu o następne cztery miesiące należy złożyć kolejny wniosek. Rzeszowski magistrat przypomina, że z bonu żłobkowego skorzystać mogą osoby zamieszkujące wraz z dziećmi na terenie Rzeszowa (rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni – rodzice preadopcyjni, rodziny zastępcze niezawodowe), podlegające właściwości rzeszowskiego urzędu skarbowego, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą.

Ze świadczenia tego skorzystać mogą także studenci studiów dziennych, osoby uczące się w trybie stacjonarnym, czy też osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Bon przysługuje w maksymalnej wysokości 300 zł miesięcznie.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 4 (Sala Obsługi Mieszkańców) oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mopsrzeszow.pl .

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska