9 czerwca 2021

fot. KAS

Podczas kontroli na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej  udaremnili przemyt spreparowanego krokodyla. To chroniony gatunek, zagrożony wyginięciem.

Jak poinformowała Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie spreparowany okaz chronionego gada został wykryty w bagażniku samochodu osobowego. Jest to krokodyl krótkopyski ( Osteolaemus tetrapsis), występujący głównie w Afryce zachodniej i zachodnio- centralnej, chroniony na mocy Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Zgodnie z tą konwencją, ochronie  podlegają nie tylko żywe zwierzęta i rośliny, ale także ich części lub wykonane z nich produkty – mówi Chabowska.

44- letni kierowca nie przedstawił spreparowanego gada do odprawy. Nie posiadał także wymaganego zezwolenia na przywóz okazu CITES, które  wystawiane jest  przez Ministra Środowiska. W związku z naruszeniem przez mężczyznę przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali okaz do dalszego postępowania.

KAS przypomina, że handel gatunkami chronionymi na mocy Konwencji Waszyngtońskiej jest dozwolony tylko wtedy, kiedy nie przyniesie on szkody zachowaniu tych gatunków w środowisku naturalnym i tylko pod warunkiem wydania odpowiedniego zezwolenia.

Nielegalny przewóz przez granicę UE a także wewnątrzwspólnotowy handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W ubiegłym roku funkcjonariusze KAS w woj. podkarpackim udaremnili przemyt ponad 15 tys. szt. i 125 kg  okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem lub wykonanych z nich przedmiotów np. suplementów tradycyjnej medycyny azjatyckiej.

Zobacz film tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska