7 maja 2024

Rada Powiatu Rzeszowskiego VII kadencji zainaugurowała pracę. Na pierwszej sesji, radni, oprócz złożenia ślubowania, dokonali wyboru prezydium Rady Powiatu, oraz zarządu.

Obrady inauguracyjnej sesji, poprowadził najstarszy wiekiem radny, Stanisław Pado. Po złożeniu ślubowania przez radnych, zajęto się wyborem prezydium Rady Powiatu Rzeszowskiego. Decyzją większości głosów, przewodniczącym Rady został Tomasz Wojton, pełniący tę funkcję w poprzedniej kadencji.

Mamy zdecydowaną większość w Radzie i to pomaga nam skupić się na merytorycznej pracy, choć trzeba przyznać że każdy z nas reprezentuje daną gminę, która ma swoje potrzeby i to wszystko trzeba pogodzić. To nam się udaje i mam nadzieje że tak zostanie – przyznał Tomasz Wojton.

 

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu Rzeszowskiego, zostali Tadeusz Chmiel oraz Łukasz Obara.

Po zakończeniu prac nad wyborem prezydium Rady Powiatu, przystąpiono do wyboru zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Nowym starostą wybrany został Krzysztof Jarosz. W wystąpieniu nowego włodarza powiatu, przewijało się słowo praca, bo jak twierdzi Krzysztof Jarosz, właśnie rzetelną, ciężką, codzienną pracą będzie możliwe podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu.

Nowy starosta rzeszowski, ma 38 lat i mieszka na co dzień w Boguchwale. Obecnie sprawuje funkcję prezesa zarządu Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wcześniej, był dyrektorem Wydziału Parku Naukowo Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko” a także przewodniczącym zarządu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

Tym samym, Krzysztof Jarosz zastąpił na stanowisku starosty Marka Sitarza, który najpierw jako wicestarosta, od 2004 roku zarządzał powiatem wspólnie z Józefem Jodłowskim, a od listopada 2023 roku, pełnił funkcję starosty rzeszowskiego. Zasługi ustępującego włodarza  dla rozwoju i dzisiejszej pozycji powiatu rzeszowskiego są nieocenione, natomiast Marek Sitarz pracę na rzecz lokalnej społeczności będzie kontynuował jako radny powiatowy. Warto podkreślić, że w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, zasiada od 1999 roku.

Wicestarostą Rzeszowskim został Jerzy Bednarz, natomiast członkami Zarządu Powiatu Rzeszowskiego wybrano Jurka Farasia, Artura Szczutka i Zbigniewa Sycza.

Wśród zaproszonych na inauguracyjną sesję gości, nie zabrakło byłego starosty rzeszowskiego, a obecnie senatora RP Józefa Jodłowskiego, byłej wojewody, a obecnie posłanki na Sejm RP Ewy Leniart, wicewojewody podkarpackiego Wiesława Buża, wicemarszałka województwa podkarpackiego Karola Ożoga, przedstawicieli samorządów gmin wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego, dyrektorów instytucji zarządzanych przez powiat oraz przedstawicieli służb mundurowych. 

Piotr Mazurkiewicz

Skip to content