7 marca 2022

Jestem wdzięczny za tak wielką ofiarność. Ks. Piotr Potyrała, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej dziękował w Radiu Via za ogromne wsparcie pomocy humanitarnej, kierowanej do uchodźców i do Ukrainy.

Od pierwszych dni agresji Rosji na Ukrainę ruszyła zbiórka darów organizowana przez rzeszowską Cariras: żywności, środków higienicznych, opatrunkowych, z których korzystają uchodźcy przybywający do Polski, ale także ci, którzy pozostali w Ukrainie. Zbierane są także powerbanki i latarki, wspólnie z redakcją Radia VIA. Pomoc kierowana jest w różne rejony Ukrainy – mówił na naszej antenie ks. Piotr Potyrała.

W ośrodkach Caritas w Budach Głogowskich i Myczkowcach przebywają matki z dziećmi, które uciekły z ogarniętej wojną Ukrainy.

Ks. Piotr Potryała podziękował za wsparcie podczas organizowanych zbiórek datków do puszek w parafiach diecezji i apelował o środki finansowe, które można dokonywać na konto Caritas. Zobacz tutaj

Środki rzeczowe można dostarczać do siedziby Caritas przy ul. Styki w Rzeszowie, a powerbanki i latarki do siedziby Radia VIA przy ul Zamkowej.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska