9 września 2020

Po ponad 28 latach pracy w charakterze dyrektora Caritas na emeryturę odszedł ks. Stanisław Słowik.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej została powołana 8 maja 1992 r. i od początku funkcję dyrektora pełnił ks. Stanisław Słowik. Jako dyrektor ks. Słowik tworzył struktury organizacji i organizował różne formy jej działania. Podczas 28 lat istnienia organizacji powstały liczne miejsca, gdzie z dzieł miłosierdzia mogą korzystać osoby potrzebujące, chore, niepełnosprawne, cierpiące, pozbawione dachu nad głową. Caritas swą pomocą obejmuje też ofiary kataklizmów i żywiołów.

Naszą działalnością udało nam się zachęcić wielu ludzi do miłosierdzia – powiedział w Radiu Via ks. Stanisław Słowik.

Ks. Słowik podkreślił, ze dzięki zaangażowaniu osób współtworzących i wspierających materialnie Caritas Diecezji Rzeszowskiej możliwe były konkretne działania, których owoce są dziś zbierane. Powiedział, że tylko w Ośrodku w Myczkowcach z wypoczynku podczas wakacji skorzystało około 40 tysięcy dzieci z rodzin mniej zamożnych, w tym także ponad 4 tys. dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi. W diecezji rzeszowskiej działa dziś 250 szkolnych kół Caritas.

Ks. Stanisław Słowik będzie teraz kapelanem w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno -Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. św Jana Pawła 2 w Rzeszowie. Funkcje dyrektora Caritas przejął jego zastępca ks. Piotr Potyrała.

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska