22 lutego 2019

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie realizuje projekt pod nazwą „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum”.

Realizacja projektu stworzy warunki do wdrażania nowoczesnego procesu kształcenia ukierunkowanego na rozwijanie i kształtowanie wśród uczniów kompetencji kluczowych, a nauczycielom umożliwi wykorzystywanie aktywnych metod nauczania.

Projekt pozwolił uczniom zyskać nowe umiejętności. Dzisiaj wykonywali bowiem takie doświadczenia, których w czasie lekcji nie mogliby przeprowadzić. Pomimo ferii, chętnych do udziału w tych zajęciach nie brakowało.

Projekt „Kształcimy nowocześnie – doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum” będzie realizowany przez dwa lata.

Małgorzata Lewicka-Kyc