8 grudnia 2021

9 grudnia o godz. 18:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbędzie się trzecia impreza z cyklu art_przecięcia Teatru Siemaszkowej, realizowanego w ramach ministerialnego programu Przestrzenie Sztuki.

Art_przecięcia Teatru Siemaszkowej, czyli spotkania artystów związanych z południowo-wschodnią częścią Polski, reprezentujących różne dziedziny sztuki – poezję, malarstwo, teatr i muzykę. Czworo poetów: Katarzyna Bolec, Monika Luque-Kurcz, Stanisław Dłuski, Jakub Pacześniak oraz dwóch malarzy: Rafał Pacześniak i Grzegorz Wnęk. Wszyscy z Podkarpacia, połączeni przyjaźnią, obdarzeni umiejętnością prowadzenia artystycznej korespondencji. Za patrona spotkania obrali pochodzącego z podkarpackiej Wielowsi Stanisława Piętaka, poetę i pisarza, którego twórczość wyrosła z tradycji nurtu chłopskiego i ewaluowała w wizjonersko-baśniowy model ekspresji lirycznej. Poezja wybrzmi w interpretacji aktorów Teatru im. Wandy Siemaszkowej: Justyny Król i Józefa Hamkało. Całość muzycznie zilustruje Justyna Król.

Art_przecięcia Teatru Siemaszkowej realizowane są w ramach programu Przestrzenie Sztuki rozwijanego pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Ma on na celu powołanie ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury. Program ma charakter interdyscyplinarny, włączający różne dziedziny działalności artystycznej i promieniujący na cały region.

 

Iwona Kosztyła