5 maja 2020

Szczegółowych informacji na temat otwarcia należy szukać na stronach internetowych poszczególnych placówek.

Muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa oraz księgarnie od poniedziałku mogą wznowić działalność. Nie oznacza to nakazu ich otwarcia, ostateczną decyzję podejmuje dyrektor instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym.

Do wdrożenia w życie nowych wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w nowym reżimie sanitarnym przygotowuje się Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Badamy wszystkie ewentualności i możliwości oraz czekamy na decyzję Sanepidu – mówi Barbara Chmura, dyrektor placówki

Mamy przygotowane odpowiednie procedury – dodaje Barbara Chmura

 

Iwona Kosztyła