22 marca 2021

O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie – Filia nr 4 zaprasza dzieci i młodzież w wieku 12-18 lat do udziału w VI edycji konkursu recytatorskiego online „Czarodziej Słowa”.

 

Temat tegorocznej edycji brzmi „Kto mi odda moje zapatrzenie…? Rok Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – w setną rocznicę urodzin poety”. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać krótki filmik z recytacją dowolnie wybranego wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Głównym celem konkursu jest udział w obchodach Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, a także zachęcenie do twórczej rywalizacji w przyjaznej atmosferze i przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w życiu kulturalnym.

 

Spośród nadesłanych nagrań audio-video jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci pamiątkowych dyplomów i bonów upominkowych. 

 

 

Iwona Kosztyła