8 maja 2021

Debata odbędzie się 11 maja 2021 r. (wtorek) godz. 13.00. w Sali Konferencyjnej przy ul. Szopena 23 w Rzeszowie. Można w niej uczestniczyć osobiście, będzie też transmitowana w formie online na YouTube.

40 lat temu zarejestrowano NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Do nowego związku zapisało się ponad milion rolników. Powstała siła polityczna, której od czasów PSL Stanisława Mikołajczyka na polskiej wsi nie było. Ta rocznica skłoniła  redakcję „Gościa Niedzielnego” do zaprezentowania na serwisie Twarze Solidarności (https://twarzesolidarnosci.gosc.pl), tworzonym razem z Instytutem Pamięci Narodowej, nowej zakładki o nazwie „Zielona Rewolucja”. 

Prezentuje ona najważniejsze wydarzenia, które doprowadziły do powstania NSZZ RI „Solidarność”, oraz sylwetki 19 działaczy reprezentujących organizacje i środowiska, które stworzyły ten związek. Wywodzili się oni z różnych regionów i środowisk, reprezentowali często odmienne tradycje ruchu ludowego, ale połączyła ich idea stworzenia wspólnej reprezentacji związkowej polskiej wsi.

Premiera zakładki odbędzie się w Rzeszowie, w przeddzień 40. rocznicy rejestracji NSZZ RI „Solidarność”. Autorami publikowanych tam tekstów są badacze z oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej w całym kraju, a szczególnie w Rzeszowie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Gdańsku.

Debatę poprowadzi dr Dariusz Iwaneczko, historyk, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, uczestnikami spotkania będą:

  • dr hab. Cecylia Kuta, historyk, naczelnik OBBH w Krakowie, autorka licznych publikacji z zakresu dziejów najnowszych, m.in. Od uległości do niezależności. Literaci i literatura w latach 1944–1989/1990, Niecenzurowane – o drugim obiegu w Małopolsce.

  • dr Jarosław Szarek, historyk, dziennikarz, pracownik IPN w Krakowie, prezes IPN, autor m.in.: Czarne juwenalia, Wojna z narodem.

  • Jan Karuś, rolnik, sygnatariusz porozumień rzeszowskich z ramienia Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych. Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Przemyślu z siedzibą w Jarosławiu. Internowany w stanie wojennym. Nielegalna działalność związkową m.in. w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, w ramach Duszpasterstwa Rolników. W 1989 r. został wybrany: przewodniczącym WKZ NSZZ RI „Solidarność”, członek KO.

  • dr Andrzej Grajewski, politolog, publicysta, dziennikarz, od wielu lat związany z „Gościem Niedzielnym, b. członek Kolegium IPN, autor licznych publikacji książkowych traktujących o trudnych sprawach – „Kompleks Judasza”, czy też o pojednaniu czesko-niemieckim.

  • dr Bogusław Wójcik, wykładowca w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. Autor m.in. książek: Represje aparatu komunistycznego wobec PSL na Rzeszowszczyźnie w latach 1945–1949, wspólnie z Januszem Borowcem dokumenty: Strajki i porozumienia w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie 1980/1981. Przebieg, realizacja, obchody rocznicowe.

Autorem projektu i realizatorem nowej zakładki „Zielona Rewolucja” do strony „Twarze Solidarności” jest Gość Niedzielny, współpraca: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie i Katowicach, partnerami projektu: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

 

Iwona Kosztyła