2 września 2021

Na konkurs nadesłano prawie 300 prac z całej Polski, a jurorami konkursu byli wybitni polscy architekci.

Inż. arch. Kamila Gołąbek, absolwentka studiów inżynierskich na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej, została laureatką konkursu „Dyplom z Archicadem”. Promotorką nagrodzonej pracy jest dr inż. arch. Magdalena Szpytma. 

Nagrodzona praca pt. „Centrum zdrowia psychicznego i medytacji. Projekt architektoniczny uwzględniający wytyczne z zakresu psychologii środowiskowej” w Łebie (woj. pomorskie) podejmuje temat wpływu środowiska zbudowanego na ludzką psychikę. Autorka skupiła się na współczesnym problemie coraz powszechniejszych zaburzeń zdrowia psychicznego.

W opinii komisji konkursowej: „Nagroda została przyznana za dojrzałą oszczędność formalną. Projekt ten porusza istotny problem, a także jest odpowiedzią na współczesne problemy, z którymi mierzy się coraz więcej osób. Przedstawiona koncepcja centrum zdrowia psychicznego i medytacji w interesujący sposób wpisuje się w otoczenie, jednocześnie je kreując. Autorka pracy z dużą konsekwencją stawia na proste rozwiązania, które powodują zacieranie granicy między przyrodą a projektowanymi budynkami. Przemyślana lokalizacja umożliwiająca odpoczynek i regenerację w otoczeniu przyrody wspiera ideę projektu”.

Zdaniem promotorki dr inż. arch. Magdaleny Szpytmy, projekt architektoniczny zespołu budynków centrum zdrowia psychicznego i medytacji został poprzedzony skrupulatną pracą badawczą, znacznie wykraczającą poza dziedzinę architektury, zakresem obejmującą zagadnienia z zakresu psychologii i psychologii środowiskowej. „Dzięki temu praca zyskała wyraźny wymiar interdyscyplinarny, eksponując ideę architektury jako środowiska biorącego czynny udział w leczeniu zaburzeń psychicznych. Idea ta ma odbicie we wszystkich elementach projektu architektonicznego – od układu przestrzennego, przez programowanie funkcji, do formy budynków włącznie” – podkreśla dr inż. arch. Magdalena Szpytma.

Jak dodaje promotorka nagrodzonej pracy: „Zagospodarowanie terenu jest wynikiem analiz urbanistycznych oraz krytycznej oceny istniejącego planu miejscowego przewidującego budowę siedmiopiętrowego hotelu. Dyplomantka sceptycznie oceniła planowaną na działce inwestycję – zaproponowała rozwiązanie projektowe faktycznie szanujące kontekst przyrodniczy i eksponujące walory krajobrazowe miejsca. Zaprojektowana architektura jest nad wyraz dojrzała zarówno pod względem swojej formy, jak i układu przestrzenno-funkcjonalnego, a nietuzinkowe bryły budynków płynnie wpisują się w nadmorsko-wydmowy krajobraz”.

Iwona Kosztyła