19 grudnia 2019

Zakończyły się prace konserwatorskie w jednej z najpiękniejszych świątyń.

Prace konserwatorskie w Katedrze w Sandomierzu rozpoczęły się w lipcu 2018 roku. Renowacji zostały przede wszystkim poddane dekoracje malarskie oraz elementy kamienne na sklepieniu nawy głównej i naw bocznych bazyliki. Dekoracje malarskie to dzieło krakowskiego artysty Jana Bukowskiego. Powstały w latach 1935 – 1941.

Zakres prac obejmował także renowację kamiennych żeber, łuków i filarów. Odnowiono także 12 witraży zaprojektowanych przez Jana Bukowskiego.

Podczas konserwacji naprawiono także ubytki w konstrukcji katedry.

Dla uwydatnienia niezwykłych dekoracji konserwatorzy używali w niektórych miejscach 23 – karatowego złota.

Inwestycja kosztowała ok. 7 milionów złotych i została dofinansowana z środków unijnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Artur Sołek