28 maja 2019

Na początku czerwca do Rzeszowa przyjedzie Lubelska Federacja Bardów.

Upowszechnianie kultury muzycznej wśród dorosłych mieszkańców miasta Rzeszowa, ale także dzieci i młodzieży, oraz popularyzacja wśród mieszkańców Rzeszowa różnych stylów muzycznych, w szczególności poezji śpiewanej, poprzez organizację koncertów i spotkań z muzykami to cel powstałego na początku roku Stowarzyszenia Poetycki Rzeszów. Pierwszy koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem, na początku czerwca do Rzeszowa przyjedzie Lubelska Federacja Bardów.

 

Iwona Kosztyła