25 września 2020

Ogólnopolska konferencja naukowa „8 maja 1945 roku. Polska perspektywa” odbędzie się w dniach 1–2 października 2020 roku na Zamku w Krasiczynie. 

II wojna światowa w Europie zakończyła się  8 maja 1945 roku. Jakie perspektywy niosła ta sytuacja dla Polski i jej obywateli?

Wiedza o kulisach ówczesnej gry mocarstw w sprawie polskiej jest już stosunkowo duża. Rzeczpospolita stawała się przedmiotem a nie podmiotem międzynarodowej polityki.

Wydaje się natomiast, że w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej nadal istnieją obszary badawcze w niewielkim stopniu rozpoznane. Jakie nadzieje i obawy dotyczące przyszłości państwa i narodu towarzyszyły głównym siłom politycznym? Czy wyrażane opiniei oceny były podzielane przez społeczeństwo? Więcej było pesymizmu, czy optymizmu?

Intencją organizatorów konferencji jest również ukazanie mniej znanych zagadnień z zakresu wojskowości, życia gospodarczego oraz problemów nurtujących małe, lokalne społeczności. Obecna w debacie publicznej kwestia strat wojennych Polski skłania również do podniesienia tego zagadnienia, zarówno w skali kraju, jak i w ujęciu regionalnym.

Wyrażamy nadzieję, że planowana konferencja przynajmniej częściowo wypełni luki i będzie stanowić inspirację do dalszych badań naukowych.

PROGRAM KONFERENCJI

1 października 2020 r.10.00 – rozpoczęcie konferencji

8 maja

10.20 – dr hab. Waldemar Grabowski (IPN Warszawa), Polskie Państwo Podziemne a 8 maja 1945 r.10.40 – dr Paweł Fornal (OIPN Rzeszów), Zakończenie II wojny światowej w raportach kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowie

11.00 – przerwa kawowa

„Wojna po wojnie”. Terror

11.30 – prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/OIPN Gdańsk),  Obława Pomorska NKWD (styczeń-kwiecień 1945 r.). Zapomniana sowiecka zbrodnia na polskich mieszkańcach Pomorza w ostatnim roku wojny11.50 – dr Bogusław Tracz (OIPN Katowice),  Wyzwoliciel czy okupant? Armia Czerwona na Górnym Śląsku w 1945 r.

12.10 – dr Dariusz Iwaneczko (OIPN Rzeszów),  Obozy NKWD na ziemiach polskich w latach 1944-1945

12.30 – dr Diana Maksimiuk (OIPN Białystok),  Wydział Sądownictwa Wojennego a koniec II wojny światowej

12.50 – dr hab. Krzysztof Sychowicz (OIPN Białystok), Wyzwolenie bez wloności – region łomżyński w maju i czerwcu 1945 r.13.10 – przerwa (obiadowa)

Nastroje – nadzieje, obawy, perspektywy

15.00 – dr Maciej Motas (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego),  Środowiska narodowe wobec powojennej rzeczywistości lat 1945-194615.20 – Damian Gołdyn (UAM Poznań),  Postawy osadników Ziem Zachodnich i Północnych wobec końca II wojny światowej

15.40 – dr Stefan Pastuszewski (Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy), Od euforii przez zwątpienie do pesymizmu… Pierwsze lata po II wojnie światowej w Bydgoszczy

16.00 – dr Sebastian Drabik (Trzebinia),  Rola struktur PPR w propagandzie „wyzwolenia” przez Armię Czerwoną na przykładzie woj. Krakowskiego16.20 – dyskusja

2 października 2020 r.

Nastroje – perspektywy

9.30 – dr Renata Knyspel-Kopeć (Krosno Odrzańskie),  „Wszystko dla odbudowy i tylko dla odbudowy”. Problematyka gospodarcza kraju na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1945-1946

9.50 – dr Mieczysław Kopeć (Krosno Odrzańskie),  Odbudowa polskiej gospodarki po II wojnie światowej. Przemysł metalowy i kadry techniczne 1946 r. w świetle czasopisma branżowego „Mechanik”

Straty

10.30 – Damian Marculewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych),  Problematyka badań nad stratami wojennymi ludności cywilnej okresu II wojny światowej na przykładzie województwa białostockiego

10.50 – Jerzy Autuchiewicz (OIPN Białystok),  Bilans strat białostockiej inteligencji w II wojnie światowej11.10 – Paweł Glugla (Uniwersytet Rzeszowski),  Koniec wojny. Zagadnienia bilansu strat wojennych lokalnej społeczności na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem

11.30 – Anna Owczarska-Ożóg (Rzeszów), Sytuacja mieszkańców wsi Racławówka w powiecie rzeszowskim w latach 1944-194511.50 – dyskusja

Organizatorem konferencji jest Instytut Pamięci Narodowej.

Iwona Kosztyła