29 października 2018

Celem projektu jest zachęcenie młodzieży do zaangażowania w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Po raz kolejny szkoły z terenu Rzeszowa zostały zaproszone do współpracy w projekcie „Młodzież dla Miasta”, którego celem jest zachęcenie młodzieży do zaangażowania w różnego rodzaju działalność na rzecz społeczności lokalnej. Organizatorzy służą uczestnikom wsparciem merytorycznym w realizowanych wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych czy społecznych. Podczas spotkania inauguracyjnego VI już edycji projektu przedstawiciele grup zapoznali się z programem warsztatów i szkoleń oraz zaprezentowali swoje pomysły.

„Młodzież dla Miasta” jest cyklicznym projektem realizowanym przez Estradę Rzeszowską od 2013 roku, który w ramach działań Rzeszowskiego Inkubatora Kultury angażuje uczniów szkół średnich z Rzeszowa i okolic. Uczestnicy projektu zaczynają działania od szkoleń, na które składają się m. in. warsztaty kompetencyjne prowadzone przez profesjonalnych animatorów kultury, by następnie pod okiem bardziej doświadczonych opiekunów zrealizować mikro -projekty według własnego pomysłu – mówi Artur Kawa z Estrady rzeszowskiej i Rzeszowskiego Inkubatora Kultury

Młodzież coraz chętniej angażuje się w tego typu przedsięwzięcia – dodaje Anna Sitko- Ciupak, opiekun projektu które zrealizuje młodzież z zespołu nr 2 . Cieszymy się, że bierzemy udział w tym projekcie, bo możemy realizować nasze pomysły i zdobywać kolejne, nowe doświadczenia – mówili uczniowie

Pomysły i projekty będę realizowane od stycznia do kwietnia. Wpisują się w działania miasta w ramach zadań Estrady Rzeszowskiej i Rzeszowskiego Inkubatora Kultury.

Iwona Kosztyła