13 maja 2019

Łańcuckie Muzeum jest jedną z pięciu instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt nosi tytuł „www.muzeach". Jego założeniem jest udostępnienie zasobów cyfrowych przez 5 polskich muzeów, biorących udział w projekcie. Muzeum – Zamek w Łańcucie udostępni ich aż 1628.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do zasobów kultury w formie cyfrowej, które oferują muzea – uczestnicy projektu. Jest on zgodny z celem szczegółowym Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: cyfrową dostępnością i użytecznością informacji sektora publicznego. Zasoby kultury będące w posiadaniu muzeów – narodowych instytucji kultury – stanowią zgodnie z definicją informacje sektora publicznego. Poprzez działania digitalizacyjne, a także wdrożenie innowacyjnych metod udostępniania zwiększona zostanie dostępność do narodowych zasobów kultury w postaci cyfrowej.

Projekt adresowany jest między innymi do naukowców, wykładowców akademickich, studentów, nauczycieli, uczniów, muzealników, ale także hobbystów i turystów. Realizacja przedsięwzięcia ułatwi domową i rodzinną edukację kulturową, pojmowaną jako najskuteczniejszy sposób budowania i przekazywania tożsamości, wzorców, norm i nawyków kulturowych.

Realizacja projektu potrwa 3 lata.

Agnieszka Radochońska-Kloc