30 czerwca 2020

Spotkanie odbędzie się 7 lipca 2020 r. o godz. 18.00 na platformie ClickMeeting.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zaprasza na spotkanie online „Na bałkańskim szlaku – w drodze po górską koronę Bałkanów”, którego gościem będzie podróżnik i przewodnik górski Marcin Sondej.

Poprowadzi je Aldona Wiśniowska, kierownik Filii nr 5 WiMBP w Rzeszowie. Obowiązują zapisy na stronie https://bibliotekarzeszow.clickmeeting.pl (na której znaleźć można także informacje o innych spotkaniach online organizowanych przez Bibliotekę).

Marcin Sondej to turysta z zamiłowania, nauczyciel z zawodu, przewodnik z pasji. Od piętnastu lat oprowadza grupy jako Przewodnik Beskidzki i pilot wycieczek. W młodzieży zaszczepia chęć pokonywania kolejnych kilometrów na górskich szlakach zakładając Szkolne Koła Turystyczne – z pierwszym z nich zdobył miano najlepszego Młodzieżowego Koła Turystycznego w Polsce (i dwukrotnie na Podkarpaciu). Jest też Przodownikiem Górskiej Odznaki Turystycznej. Każdy plan zaczyna od zakupu mapy, żeby z czasem powzięte zamierzenia zrealizować w pięknej górskiej przestrzeni – i nie musi być wysoko.

 

http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,4228,spotkanie-online-z-podroznikiem-marcinem-sondejem-na-balkanskim-szlaku-dn-7-07-2020-r-.html

https://bibliotekarzeszow.clickmeeting.pl/na-balkanskim-szlaku/register

https://bibliotekarzeszow.clickmeeting.pl/

Iwona Kosztyła