6 kwietnia 2021

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce: Konkurs Recytatorski im. K. K. Baczyńskiego.

Świętując 100-lecie urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie – V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w XVII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod hasłem „Na imię mi było Krzysztof”.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: recytacja wiersza lub fragmentu prozy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego bądź utwór muzyczny do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jury będzie brać pod uwagę dobór repertuaru, interpretację utworu, ogólny wyraz artystyczny.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Konkurs odbędzie się w trybie zdalnym. Nadsyłanie nagrań audiowizualnych do 15 kwietnia 2021 roku. Ogłoszenie wyników oraz prezentacja występów laureatów nastąpi 30 kwietnia 2021 r. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie. 

Iwona Kosztyła