24 lutego 2020

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 10.03.2020 r.

Dyrekcja i pracownicy  Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu serdecznie zapraszają na V Regionalny Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci  i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu i Zespołem Aspergera – ” Niebieskie Motyle 2020″. Tematem tegorocznego przeglądu jest „Prima Aprilis – Dzień żartów”.

Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera, popularyzacja twórczości plastycznej dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, kształtowanie poczucia własnej wartości i promowanie dzieci utalentowanych i propagowanie twórczości plastycznej wśród dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera.

Konkurs jest adresowany do uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera i przebiegać będzie w czterech kategoriach: Kategoria I – Przedszkola, Kategoria II – Szkoła Podstawowa klasy młodsze 1-3, Kategoria III – Szkoła Podstawowa klasy starsze 4-8, Kategoria IV – Szkoły ponadpodstawowe.

Jury powołane przez Organizatorów, wybierze najlepsze prace, za które przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

.

Iwona Kosztyła