30 lipca 2021

Wystawa odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej.

 W niedzielę, 1 sierpnia 2021 roku o godz. 17.00, w M D K w Kolbuszowej, odbędzie się wernisaż wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” 

Jest to wydarzenie historyczno – społeczno – kulturalne upamiętniające 78-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej (Galicji Wschodniej) i na Lubelszczyźnie.

Organizatorami wydarzenia historyczno – społeczno – kulturalnego w Kolbuszowej są: Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresów im. ppor. Lubomira Radłowskiego w Rzeszowie, Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej, Parafia Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej oraz „Gazeta Parlamentarna”.

 

 program wydarzenia:

Kolbuszowa, niedziela, 01.08.2021 roku, godz. 17.00

Miejsko Dom Kultury w Kolbuszowej

* Wernisaż wystawy „Niedokończone Msze Wołyńskie. Martyrologium duchowieństwa wołyńskiego – ofiar zbrodni nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej” (wystawę przygotowało Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie)

Parafia Świętego Brata Alberta w Kolbuszowej

01.08.2021 roku, po mszy św. godz. 12.00

* Prelekcja prof. nadzw. dr. hab. Adama Kulczyckiego – wykładowcy akademickiego; działacza i publicysty kresowego na temat: „Wołyń’43: Walka o pamięć – walka Polskę. W 78-rocznicę banderowskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Polakach, na Wołyniu, w Galicji Wschodniej (Małopolsce Wschodniej) i na Lubelszczyźnie”.

* Promocja Książki „Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu” (red: Osadczy Włodzimierz, Kulczycki Adam).

Wystawę przygotowało Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Lublinie.

Iwona Kosztyła