17 stycznia 2020

Podkarpacki Informator Kulturalny zmienia się z wersji papierowej, w wersję cyfrową

Czasopismo, w którym gromadzone były informacje o wydarzeniach kulturalnych w regionie było wydawane od 1999 roku.

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie postanowił przenieść Informator do sieci. Od teraz pod adresem www.kulturapodkarpacka.pl można znaleźć informacje o najważniejszych festiwalach, przeglądach czy koncertach w naszym regionie.

Strona internetowa pozwoli na gromadzenie jeszcze większej liczby informacji w jednym miejscu.

Znajdą się na niej mniejsze inicjatywy, o których warto napisać – mówi Krystian Szczepański – redaktor naczelny Podkarpackiego Informatora Kulturalnego

Informator kulturalny powstał dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Wydawcą jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Artur Sołek