8 lutego 2022

Będą się szkolić, by pomóc swoim kolegom jeszcze lepiej pracować w doradztwie i poradnictwie zawodowym, a tym samym efektywniej pomagać osobom poszukującym zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie razem ze swoim odpowiednikiem w Kielcach realizują pilotażowy projekt , w którego ramach przeszkolonych zostanie 16 doradców zawodowych. Wykorzystana przy tym zostanie, po raz pierwszy w kraju, metoda superwizji.

 

Iwona Kosztyła