24 lutego 2020

Spektakl odbędzie się 29 lutego o godz. 19.00 .

 Teatr Przedmieście zaprasza na  wielokrotnie nagradzany spektakl „Podróż”. Scenariusz  został napisany według fragmentów wielkiej trzytomowej powieści Tomasza Manna „Józef i jego bracia”.  Prace nad książką  autor poprzedził gruntownymi, wieloletnimi  studiami z zakresu historii starożytnej, archeologii, mitologii różnych kultur i religioznawstwa.

Punktem wyjścia powieści jest  fragment biblijnej Księgi Rodzaju, choć Mann przy jej pisaniu korzystał także z apokryfów, interpretacji gnostyckich, a nawet teozoficznych.Historia biblijna  Józefa  i jego braci ożywa stając się legendą innego niż dotąd rodzaju. Józef, syn patriarchy Jakuba,  bezwarunkowo oddany i  ufający  Bogu pozwala mu się wieść przed najtrudniejsze okoliczności  swojego  życia.

Z jednakową wiarą i ufnością znosi wszystkie cierpienia: haniebną sprzedaż i późniejszą niewolę, jak również przyjmuje  zaszczyty związane z pełnieniem funkcji namiestnika na dworze faraona. Spektakl jest  kameralną opowieścią  o odkrywaniu własnego powołania, o podróży w głąb siebie, o zagubionej gdzieś bliskiej relacji z Bogiem. Chcemy zaprosić wszystkich widzów na artystyczną ucztę, podczas której opowiemy niezwykłe losy Józefa… losy każdego z nas.

*****

Tekst: Tomasz Mann, na podstawie  powieści „Józef i jego bracia”Adaptacja tekstu i reżyseria: Aneta AdamskaScenografia: Aneta Adamska, Paweł SrokaMuzyka, śpiew: Monika AdamiecWystępują: Jakub Adamski, Aneta Adamska, Monika Adamiec, Paweł Sroka, Maciej Szukała

 

Iwona Kosztyła